Bài toán Gateway & Authentication

Các vấn đề gặp phải

· Gateway sẽ trở thành nút thắt cổ chai cho toàn bộ hệ thống -> phải triển khai nhiều bản sao (instance) để giảm sự ảnh hưởng của vấn đề.

· Việc các instance được triển khai trên cùng một Data Center(DC) sẽ không đảm bảo cho hệ thống Lotus chạy thông suốt nếu DC này phát sinh vấn đề -> triển khai trên nhiều DC.

· Location based: Quyết định truy cập đến DC nào từ client để tối ưu đường truyền (latency network thấp nhất). Ví dụ, ta có 2 DC lần lượt ở HN và HCM và với 1 client đang truy cập ở HCM thì nó sẽ phải ưu tiên truy cập DC HCM để tối ưu đường truyền. Đây là vấn đề chưa giải quyết được.

Các bài toán cụ thể:

· Chặn các hành vi mang tính chất spam như auto like,comment,follow …

Tổng quan

· Hệ thống gateway phải đáp ứng 100000 req/s.

· Việc xác thực sẽ được định danh theo session-id trên với mỗi device.

· Policy nhằm phát hiện sự bùng nổ bất thường các request từ 1 userID, hay từ 1 IP. Từ đó đưa ra biện pháp hạn chế request của user, ip đó.

1. Các API client luôn phải call qua Gateway.
2. Gateway sẽ check policy với api này. Nếu vi phạm sẽ chặn api lại và kết thúc.
3. Nếu check policy thành công sẽ xác thực user sử dụng API. Nếu xác thực thất bại thì response mã lỗi về client và kết thúc.
4. Nếu xác thực user thành công thì thực hiện tìm kiếm endpoint dựa trên api call Gateway và thực hiện forward request.
5. Forward response từ backend về client.

Các bài toán của Lotus

Bài toán Token
Token là hệ thống “năng lượng” mà những người tham gia sản xuất, tiêu thụ nội dung được hưởng....
Tìm hiểu thêm »
Bài toán GateWay & Authentication
Gateway là cổng kiểm soát giao tiếp từ client đến hệ thống backend của Lotus VietNam
Tìm hiểu thêm »
Feed Personalization
Feed Personalization là hệ thống cá nhân hoá thông tin cho người dùng. Lựa chọn các thông tin phù hợp, đúng sở thích...
Tìm hiểu thêm »
Cơ chế Offline và Ranking trên Client
Response nhanh; Người dùng có thể tương tác cả khi offline; Người dùng không phụ thuộc vào tốc độ mạng...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán an toàn mạng
Phát hiện các nội dung xấu và nội dung không được phép như nội dung người lớn, 18+
Tìm hiểu thêm »
Bài toán bảo vệ bản quyền
Là bài toán phát hiện các nội dung vi phạm bản quyền: Sao chép, sử dụng các nội dung về hình ảnh, text, video, audio...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán tối ưu quảng cáo
Tối ưu hiệu suất quảng cáo, phân tích phù hợp sở thích người dùng với nội dung quảng cáo, phân tích phù hợp nội dung...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán Logging Tracking & Analytics data
Bài toán phân tích hành vi người dùng, phân tích các chỉ số tương tác với app, đưa ra các chỉ số đánh giá app, đánh giá...
Tìm hiểu thêm »
TOP