Feed Personalization

Thách thức
· Xây dựng mô hình học máy học online hành vi của người dùng
· Mô hình ranking có thể học dựa trên tương tác của người dùng và cross giữa các người dùng khác nhau
· Cập nhật realtime khi có người dùng chia sẻ thông tin
· Lọc bỏ các tin không phù hợp như nội dung ảnh 16/18+
· Che các nội dung kinh dị: tai nạn, máu me
· Hạn chế các tin like, comment ảo (chống viral ảo)
Vấn đề:
· Dữ liệu dạng Streaming
· Aggregate nhiều API Microservices như Thống kê số lượng tương tác , thông tin user, thông tin người like,... -> Chậm API
· Hệ thống ranking có thể chạy online và hiệu quả cao

High Level Flow

Ranking Model

Features:
· Interest
· Recency
· Relationship (followed user, subscribed board)
· Interactions
Challenges :
· Near Real-time
· Automatically learn features interaction and cross

Filter Layer

· Cho phép thêm các rule động để ưu tiên hiển thị hoặc loại bỏ một số loại nội dung nhất định
· Các rule cần động
· Có khả năng testing (a/b testing)

Technical System Architecture

Các bài toán của Lotus

Bài toán Token
Token là hệ thống “năng lượng” mà những người tham gia sản xuất, tiêu thụ nội dung được hưởng....
Tìm hiểu thêm »
Bài toán GateWay & Authentication
Gateway là cổng kiểm soát giao tiếp từ client đến hệ thống backend của Lotus VietNam
Tìm hiểu thêm »
Feed Personalization
Feed Personalization là hệ thống cá nhân hoá thông tin cho người dùng. Lựa chọn các thông tin phù hợp, đúng sở thích...
Tìm hiểu thêm »
Cơ chế Offline và Ranking trên Client
Response nhanh; Người dùng có thể tương tác cả khi offline; Người dùng không phụ thuộc vào tốc độ mạng...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán an toàn mạng
Phát hiện các nội dung xấu và nội dung không được phép như nội dung người lớn, 18+
Tìm hiểu thêm »
Bài toán bảo vệ bản quyền
Là bài toán phát hiện các nội dung vi phạm bản quyền: Sao chép, sử dụng các nội dung về hình ảnh, text, video, audio...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán tối ưu quảng cáo
Tối ưu hiệu suất quảng cáo, phân tích phù hợp sở thích người dùng với nội dung quảng cáo, phân tích phù hợp nội dung...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán Logging Tracking & Analytics data
Bài toán phân tích hành vi người dùng, phân tích các chỉ số tương tác với app, đưa ra các chỉ số đánh giá app, đánh giá...
Tìm hiểu thêm »
TOP