Kênh là gì? Làm thế nào để tạo kênh?

Kênh là nơi bạn có thể thông báo các bài đăng của bạn đến gần hơn với các fan của bạn, việc này sẽ giúp những người quan tâm bạn nhanh chóng biết được các bài post của bạn đồng nghĩa với việc sức lan tỏa của bạn sẽ nhanh hơn.
Mỗi người sẽ chỉ sở hữu một kênh, và hệ thống sẽ tự tạo kênh cho bạn khi bạn tạo thư mục. Tên kênh sẽ mặc định sinh ra theo quy luật: Kênh [nickname].
 

TOP