Khi nào bạn nhận được token?

Tất cả NSD khi tham gia Lotus sẽ có cơ hội nhận được Token khi thực hiện các hoạt động, đóng góp trên nền tảng Lotus dù là nhỏ nhất. Các hành động được chia thành các nhóm khác nhau sẽ nhận được Token với giá trị khác nhau và các giá trị này có thể được chúng tôi thay đổi mà không cần báo trước để đảm bảo giá trị của Token và quyền lợi của NSD.

TOP