Nhà sáng tạo nội dung là gì?

Nhà sáng tạo nội dung  là người có khả năng chia sẻ hiểu biết tích cực lan tỏa đến cộng đồng bằng các hình thức: Nội dung, Hình ảnh, Clip ... Những chia sẻ của bạn luôn được cộng đồng đón nhận ở các lĩnh vực trong đời sống.

TOP