Quản lý thông tin cá nhân (App) tên hiển thị, nickname, avatar

Quản lý thông tin cá nhân (App)
Để thay đổi các thông tin cá nhân như: tên hiển thị, nickname, avatar và các thông tin cơ bản khác, bạn hãy nhấp vào mục “Cá nhân” trên giao diện Lotus. 

- Tại giao diện Trang cá nhân, nhấp vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải màn hình
 

- Tại giao diện “Cài đặt”, nhấp vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải của màn hình 

- Tại giao diện “Sửa thông tin cá nhân”, bạn điền thông tin vào các mục tương ứng.
Lưu ý:
- Tên hiển thị: Nhiều tài khoản Lotus có thể sử dụng tên hiển thị giống nhau
- Nickname: Nickname là dãy ký tự liền không dấu, và là độc nhất cho mỗi tài khoản Lotus. Bạn có thể xem thêm các lưu ý về Nickname tại mục “Lưu ý” ngay trên khung nhập Nickname

 


- Để thay đổi avatar, nhấp vào biểu tượng máy ảnh ở góc phía dưới avatar

 

- Bạn có thể tải ảnh lên từ kho ảnh của thiết bị, chỉnh sửa kích cỡ hiển thị. Sau đó, nhấp dấu tích để lưu avatar.

- Cuối cùng, sau khi đã chỉnh sửa xong các thông tin cá nhân, bạn hãy nhấp biểu tượng “Lưu” ở góc trên bên phải màn hình để hoàn tất việc cập nhật thông tin.

TOP