Tag bạn bè/Tag thành viên

Có hai cách để tag bạn bè vào bài viết

Cách 1:

- Click “Tag thành viên”.
 

 

- Tại giao diện “Tag thành viên”, tìm kiếm bạn bè muốn tag theo tên hiển thị hoặc nickname

 

 

- Cuối cùng, click “Hoàn tất” Sau khi đăng bài, phần tag sẽ hiển thị như hình thứ 3

 

 

Cách 2: Tại khung nhập nội dung bài viết, nhập cú pháp @nickname hoặc @tênhiểnthị để trực tiếp tag bạn bè vào bài viết.

 

 

Bài viết sau khi đăng sẽ hiển thị phần tag như hình

 

 

TOP