Tích xanh là gì? 

"Tích Xanh" (hay còn gọi là dấu định danh) được sử dụng để Lotus định dạng tài khoản người dùng, như một hình thức đảm bảo uy tín cho tài khoản đó trong quá trình hoạt động tại Lotus.

Không phải tất cả các nhà sáng tạo nội dung đều sẽ được cấp dấu định danh và dấu này không chỉ đơn thuần là dấu tích xanh như các mạng xã hội khác. Trên Lotus sẽ có dấu định danh riêng theo từng lĩnh vực và đối tượng phụ thuộc vào quá trình xây dựng nội dung của từng nhà sáng tạo.

TOP