BS. Trần Văn Phúc: "Đối mặt với đại dịch COVID-19, chúng ta không hề thụ động, mà ngược lại chúng ta ứng phó rất tốt"

BS. Trần Văn Phúc: "Đối mặt với đại dịch COVID-19, chúng ta không hề thụ động, mà ngược lại chúng ta ứng phó rất tốt"

Xem bài