Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam gửi thư khẳng định "Quảng Nam là điểm đến an toàn"

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam gửi thư khẳng định "Quảng Nam là điểm đến an toàn"

Xem bài