Tháng nào nhận lương cũng phải nộp cống phẩm hết cho vợ.
Gần tháng tết cũng nộp cống như thường, nhưng lấy cớ sống ảo tí..
oai như cóc :)) nhưng thực ra sáng dắt xe đi làm vợ chỉ cho 50k
hahaha