Với tâm lý tiêu cực chiếm ưu thế trong hầu hết các lĩnh vực khác, dược phẩm và công nghệ sinh học có lẽ là những ngành duy nhất có thể có được sự tăng trưởng trong bối cảnh diễn biến dịch hiện nay. Theo Gurufocus, 4 cổ phiếu dưới đây có thể mang lại biên lợi nhuận lớn bởi đang hoạt động trong lĩnh vực này.