Trước thông tin virus corona (nCoV) lây qua aerosol - một phương pháp chữa bệnh, các chuyên gia y tế khẳng định: đây là khí dung chứ không phải là bụi khí.