Coronavirus là "đám mây đen" với ngành công nghiệp du lịch, đặc biệt là với các quốc gia láng giềng của Trung Quốc, vì đây là thị trường lớn nhất thế giới của du lịch quốc tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.