Theo thông tin mới cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, WHO đánh giá cao năng lực Việt Nam trong việc xử trí các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, và Việt Nam đã xử lý dịch COVID-19 rất tốt.