Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cho rằng hạn chế đi lại là hạn chế tiếp xúc, hạn chế tụ tập. Bởi, kinh nghiệm cho thấy các cuộc tụ tập, hội họp đông người đã gây ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.