"Chúng tôi luôn gây dựng quỹ dự phòng rủi ro và đầu tư phát triển hằng năm. Nay, khi cả nước đang phải gồng mình chiến đấu với dịch bệnh, nên lãnh đạo nhà trường đã quyết định sử dụng quỹ này để giữ gìn bộ máy cũng như mong muốn đóng góp một phần công của vào việc chung của cả nước. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị xây dựng thêm cơ sở bên Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, nhưng sẽ ưu tiên cho việc chăm lo đời sống giáo viên, cán bộ và phụ huynh, học sinh trước” – Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường THCS - THPT Marie Cuire Hà Nội lý giải vì sao vẫn có thể duy trì mức lương 100% trong 2 tháng qua cho hơn 450 cán bộ giáo viên trong trường mà không thu học phí của phụ huynh học sinh.