Theo Tiến sĩ Nick Coatsworth, Phó giám đốc Y tế Australia, nếu các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng được thực hiện tốt, thì trong khoảng vài tuần và có thể là một tháng tới, dịch Covid-19 tại Australia sẽ đạt đỉnh và sau đó bắt đầu đi xuống.

Tuy nhiên, hiện vẫn cần thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, bắt đầu từ tuần tới, cảnh sát sẽ được triển khai tại các siêu thị lớn tại Australia để giám sát việc tuân thủ quy định giãn cách xã hội của khách đi mua sắm.