CHÍNH PHỦ QUÂN SỰ MYANMAR CHẶN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Bức thư được Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Myanmar công bố cho biết, mạng xã hội Facebook sẽ bị chặn tới hết tuần này vì “sự ổn định đất nước”.