App Store Google Play

© Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Mạng xã hội VIVA

Làm fan
Khi luật Cư trú có hiệu lực, việc không còn sổ hộ khẩu có ảnh hưởng đến tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 ?
Ads Ads Ads Ads