App Store Google Play

© Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Mạng xã hội VIVA

Làm fan
Thêm 145 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 19-31/7/2021

- Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 145 ca tử vong do COVID-19 (số 1162-1306) từ ngày 19-31/7/2021 tại 06 tỉnh, thành phố sau:

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19-31/7: 90 ca
+ Tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 21-30/7: 47 ca
+ Tại Tỉnh Đồng Tháp ngày 31/7: 04 ca
+ Tại Tỉnh Long An ngày 30/7: 02 ca
+ Tại Tỉnh Quảng Nam ngày 30/7: 01 ca
+ Tại Tỉnh Trà Vinh ngày 31/7: 01 ca

Ads Ads Ads Ads Ads