App Store Google Play

© Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Mạng xã hội VIVA

Làm fan
Chính phủ yêu cầu các địa phương không ban hành các quy định mới và bãi bỏ ngay những yêu cầu, điều kiện trái với quy định của cơ quan Trung ương và gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp.
Ads Ads Ads Ads