Để xây dựng được những đội hình này, người chơi Genshin Impact đã phải tìm hiểu cực kỳ kỹ lưỡng và sáng tạo.