Đoạn tin nhắn đang lan truyền, cô gái vụ ngoại tình sân Mỹ Đình cho hay bản thân bị oan.