Điều khiến các hộ dân ở đây vô cùng bức xúc là tại thời điểm các công trình này xây dựng, cơ quan chức năng, đặc biệt là đội thanh tra xây dựng, trật tự đô thị quận, địa chính phường đã ở đâu khi để cho Công ty TNHH Nông Hải Sản Yến Nhi ngang nhiên xây dựng sai phép hàng chục căn nhà kiên cố trên đất quy hoạch. Từ đó người dân thấy công trình được xây dựng rầm rộ nên tin lời mới mua nhà và bây giờ biết mình bị lừa, dẫn đến việc có nguy có bị đập nhà bất cứ lúc nào.