Chính phủ Hàn Quốc đưa ra khuyến cáo người dân của mình ở trong nhà và tránh tụ tập đông người, hạn chế ra nơi công cộng - những biện pháp cơ bản nhất để bảo vệ bản thân khi dịch Covid-19 đang khiến xứ kim chi lao đao.

Nhưng đối với tầng lớp lao động và chủ các doanh nghiệp nhỏ, đối tượng đang chật vật mỗi ngày với các hóa đơn điện nước, tiền thuê nhà, chuyện nghỉ làm và an tâm ở trong nhà tránh bệnh là điều gì đó quá xa vời...