QUAN TRỌNG: BS.TS Đào Thị Yến Phi chia sẻ 6 bước ứng phó với bệnh dịch COVID-19 giai đoạn 2.