Theo vị tỷ phú, trong cái khó thường ló cái khôn và chúng ta sẽ tạo ra được thứ thực sự hiệu quả hơn so với trước đây.