Những pha Highlight đỉnh cao trong giải đấu Đụt King vừa qua.