- Ngày tỏ tình bạn -
Điều tuyệt vời nhất trong suốt quãng thời gian 3 năm cấp 3 đó chính là các cậu
Các cậu là người mà luôn nhắc bài cho tớ mỗi khi không thuộc bài
Các cậu là người mà luôn động viên an ủi tớ lúc vui, lúc buồn
Cảm ơn các cậu suốt những năm tháng qua

MV được thực hiện trước ngày 30/4/2021
Ekips tham gia buổi quay đều tuân thủ quy tắc phòng chống dịch Covid -19.
#ZGangEndgame