Những bệnh nhân nhiễm virus corona chưa xuất viện ở Việt Nam hiện sức khỏe thế nào?

Những bệnh nhân nhiễm virus corona chưa xuất viện ở Việt Nam hiện sức khỏe thế nào?

Xem bài