Daegu bị chính phủ liệt vào danh sách "khu vực chăm sóc đặc biệt" cùng với thành phố Cheongdo và vì lẽ đó nên đường phố nơi đây vắng hoe do mọi người cố thủ trong nhà.