KMSpico Activator 2020

Công cụ active Window 10, Office 2016, 2019 hiệu quả, nhanh chóng.
Download và bấm cài đặt là OK
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1dFWyuJa61UH7Xy17boHBEXbuP6ek7zNH?usp=sharing

Lưu ý tắt các trình diệt virut trước khi download và cài đặt (bao gồm cả Window defender)