Hướng dẫn CÁCH TẮT WINDOWS DEFENDER TRÊN WINDOWS 1O khi cài đặt Office cũng như các phần mềm khác.
Link download: https://drive.google.com/file/d/1BpzIiqbtlc3wIZZ6L4TtB9G3Ig8s8Cid/view?usp=sharing