Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 15, người dân băn khoăn việc ra/vào Hà Nội sẽ được kiểm soát ra sao, cần chuẩn bị giấy tờ gì?