Kế hoạch an toàn lao động và vệ sinh môi trường (E-V) của tập đoàn xây dựng Hòa Bình
Link download: https://drive.google.com/file/d/1--gh2VlBVc-QZuPtAgHTaeAlscMfSWVD/view?usp=sharing