Kim ngạch nhập khẩu iPhone của Việt Nam trong năm 2021 tăng gần 160% so với một năm trước đó.