HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ
QUY ĐỊNH CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI LOTUS

Lưu ý: Đây chưa phải là bản quy định và chính sách sử dụng Dịch Vụ của Lotus mà chỉ là “Những hướng dẫn cơ bản”, định hướng cơ bản để người sử dụng có thể áp dụng tạm thời khi sử dụng Lotus trong giai đoạn đầu (Beta). Quy định hoàn chỉnh sẽ được xây dựng trong quá trình sử dụng, dựa trên ý kiến đóng góp của người sử dụng, phù hợp với các tiêu chuẩn.

 

Lotus (website www.lotus.vn ) là mạng xã hội của người Việt, là nền tảng để cộng đồng khám phá, đăng tải và chia sẻ thông tin từ tất cả các nguồn tin hợp pháp, chính thống và trung thực trên Internet.

Nội dung trên mạng xã hội Lotus (sau đây gọi là “Dịch Vụ” hoặc “Lotus”) được đăng tải, chia sẻ và đánh giá bởi chính cộng đồng người sử dụng mà không có bất kì sự điều chỉnh, sửa chữa nào từ bên cung cấp nền tảng dịch vụ. Nền tảng dịch vụ là nơi, là phương tiện để người dùng cùng nhau đăng tải, chia sẻ, khám phá và quyết định giá trị của nội dung - cùng nhau thay đổi cách thức đánh giá và tiếp cận thông tin trên Internet theo hướng tích cực và hợp pháp.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Bản “Hướng dẫn cơ bản” về cung cấp và sử dụng Dịch Vụ này đưa ra những điều khoản hợp pháp đối với việc sử dụng các Dịch Vụ được cung cấp trên website www.lotus.vn.

Việc sử dụng các Dịch Vụ trên website www.lotus.vn đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản “Hướng dẫn cơ bản” này, các điều khoản và chính sách khác được áp dụng (bao gồm cả các chính sách, quy định sẽ được cập nhật, bổ sung) cho dù bạn là Khách Viếng Thăm (những người chỉ xem các nội dung có trên Lotus) hay là Thành Viên (những người đăng ký và sử dụng các Dịch Vụ). Thuật ngữ Người sử dụng (“NSD”) được sử dụng trong văn bản này bao gồm cả Khách Viếng Thăm và Thành Viên.

Bản “Hướng dẫn cơ bản” này sẽ được cập nhật, hoàn chỉnh thường xuyên mà không cần thông báo trước, khi cần thay đổi cho phù hợp. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định mới cập nhật. NSD khi sử dụng Dịch Vụ của Lotus đồng nghĩa với việc đã đồng ý và cam kết từ bỏ mọi khiếu nại, khiếu kiện đối với bản “Hướng dẫn cơ bản” mới nhất tại thời điểm sử dụng Dịch Vụ mà không có bất cứ ngoại lệ hay miễn trừ nào.

Bản “Hướng dẫn cơ bản” này cũng ghi rõ những điều khoản đối với việc sử dụng những thông tin, nội dung được gửi lên hệ thống Lotus, bao gồm cả quyền, nghĩa vụ, giới hạn trách nhiệm và bảo mật thông tin cá nhân.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, NSD có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình theo các mức tiêu chuẩn của Lotus. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, chúng tôi có quyền xem xét tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của NSD mà không cần thông báo cho bạn cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. NSD hoàn toàn chịu trách nhiệm việc bảo mật và sử dụng tài khoản của mình, không sử dụng tài khoản của NSD khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ NSD nào. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu và tài khoản của mình trên Lotus. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

III. QUYỀN SỬ DỤNG CỦA THÀNH VIÊN

Tất cả NSD đã đăng ký Thành Viên có quyền sử dụng toàn bộ các chức năng mà Lotus cung cấp. Quy định về việc đăng tải nội dung sẽ được đề cập dưới đây. Tất cả những nội dung đăng tải từ NSD trái với quy định sử dụng hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn của Lotus sẽ bị chúng tôi xem xét gỡ bỏ mà không cần báo trước, cũng như có thể dẫn đến việc tạm khóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của NSD.

IV. BẢN QUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOTUS

Chúng tôi tôn trọng các quy định về sở hữu trí tuệ và chúng tôi cũng mong muốn bạn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định này.

4.1 Việc đăng ký tài khoản (bao gồm username, nickname, ảnh đại diện) cần tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của các tổ chức và cá nhân. Tài khoản (bao gồm username, nickname, ảnh đại diện) không được giả mạo và/hoặc gây nhầm lẫn với các tổ chức cá nhân khác, không được giả mạo hoặc làm tích xanh gây nhầm lẫn với tích xanh của Lotus (Tài khoản có tích xanh của Lotus là tài khoản đã được Lotus xác nhận hợp lệ) và không được gây phản cảm.

4.2 Hệ thống Lotus của chúng tôi có thể chứa các liên kết và mô tả nội dung đến các nguồn nội dung khác mà không thực hiện việc đăng tải lại bất kỳ nội dung từ các nguồn xuất phát nào. Nếu muốn sử dụng lại các nội dung này NSD tự liên hệ với nguồn gốc xuất phát của nội dung. Trường hợp bạn tự ý bỏ qua nghĩa vụ này, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nội dung đó.

4.3 Khi chúng tôi phát hiện hoặc có cơ sở hoặc nếu được thông báo hợp lệ rằng nội dung đăng tải xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên khác và/hoặc có phát sinh trách nhiệm của NSD, chúng tôi có quyền ngay lập tức gỡ bỏ nội dung đó trên Lotus mà không cần thông báo cũng như chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc gỡ bỏ này. Tùy từng trường hợp chúng tôi sẽ quyết định việc tạm khóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn.

4.4 Chúng tôi giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép bạn sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên Dịch Vụ và các sản phẩm trí tuệ khác của Lotus. Đồng nghĩa với điều này, bạn đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh Lotus để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng… dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của Lotus mà không được sự cho phép của chúng tôi.

V. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG TẢI, CHIA SẺ NỘI DUNG LÊN HỆ THỐNG LOTUS

Lotus đề nghị các bạn đọc kỹ các quy định dưới đây. Khi bạn chấp thuận là thành viên Lotus đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các quy định sau:

5.1 Bạn phải xác nhận rằng tất cả các nội dung mà bạn đưa lên dù là công khai hay giới hạn hay gửi riêng hoàn toàn thuộc trách nhiệm cá nhân của bạn. Bạn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về ý kiến, quan điểm, nội dung mà bạn đăng tải, thảo luận trên Lotus.

Chúng tôi không kiểm soát nội dung đó vì thế chúng tôi không có trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp, tính nguyên vẹn và chất lượng của nội dung mà bạn đưa lên.

5.2 Bạn không được làm các điều sau trên Lotus:

- Không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
- Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
- Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
- Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.
- Không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Dân tộc Việt Nam.
- Không gây gổ và sử dụng những lời lẽ, thái độ xúc phạm cá nhân hay tập thể trên cộng đồng Lotus.
- Không thực hiện các hành vi có tính chất Spam bao gồm nhưng không giới hạn như bình luận, loan tin, nhắn tin…
- Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
- Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.
- Không đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của Thành Viên khác trên Lotus. Không gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của NSD khác.

5.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do NSD gửi lên. Mọi khiếu nại về nội dung, chúng tôi sẽ giải quyết tùy từng trường hợp và không có trách nhiệm buộc phải giải quyết, trừ khi để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

5.4 Bất kì nội dung nào mà bạn đưa lên, kể cả các thông tin cá nhân đăng ký tài khoản đều có thể được giữ lại hoặc cung cấp khi pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc lưu giữ hay cung cấp là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng NSD.

5.5 Chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi giữ quyền xử lý bao gồm nhưng không giới hạn như loại bỏ bất kỳ nội dung đăng tải không hợp lệ hay vi phạm các quy định, tiêu chuẩn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.

VI. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

NSD tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của Lotus về cung cấp thông tin cá nhân cũng như tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khi sử dụng Dịch Vụ trên Lotus.

Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật đối với những thông tin cá nhân của NSD và có biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn thông tin cũng như không thực hiện việc mua bán, trao đổi thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

VII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

NSD công nhận và đồng ý rằng việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Lotus hoàn toàn xuất phát từ chủ ý của NSD. Chúng tôi chỉ tạo môi trường cho NSD đăng tải, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của NSD cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi NSD. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào trên Lotus.

Nếu bạn muốn có đầy đủ thông tin bất kỳ sự thay đổi nào của các quy định về sử dụng Dịch Vụ này trong tương lai, xin vui lòng truy cập website, ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập và sử dụng các Dịch Vụ trên Lotus.

TOP