ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI LOTUS
21 tháng 11 năm 2022

Các điều khoản này nhằm điều chỉnh việc bạn sử dụng MMạng Xã Hội Lotus (“Lotus”) cũng như các sản phẩm, tính năng, ứng dụng khác do Chúng tôi cung cấp. 

Việc sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) này mà không có bất kỳ giới hạn nào. Chúng tôi có thể cập nhật bản Điều khoản này khi xét thấy cần thiết mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của bản Điều khoản mới. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi.

1.    Đăng ký tài khoản

Điều đầu tiên khi đăng ký tài khoản trên Mạng Xã Hội Lotus, bạn cần đảm bảo không thuộc các trường hợp sau:
-    Chưa đủ 14 tuổi mà không có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp. 
-    Từng bị Chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản do vi phạm các Điều khoản, Chính sách nội dung cũng như các chính sách khác mà Chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng Lotus. Chúng tôi sẽ có toàn quyền quyết định xem có cho phép bạn tạo tài khoản mới hay không và việc cho phép bạn tạo tài khoản mới không có nghĩa là hoặc ngụ ý rằng biện pháp xử lý của Chúng tôi là nhầm lẫn hay vô căn cứ.
-    Bị cấm tiếp nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm của Chúng tôi theo pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, Chúng tôi yêu cầu bạn phải cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, Chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của bạn mà không cần thông báo cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của người khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ ai. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ.

Khi đăng ký tài khoản, tên tài khoản, ảnh đại diện hoặc thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, đăng ký phải tuân thủ theo quy định về Chính sách nội dung của Chúng tôi. 

2.    Phạm vi trao đổi, chia sẻ thông tin trên Mạng Xã Hội Lotus

-    Bạn không được sử dụng Lotus để tạo hoặc chia sẻ bất cứ nội dung nào:
•    Vi phạm các quy định pháp luật, Điều khoản này, Chính sách nội dung cũng như chính sách khác áp dụng cho việc sử dụng Lotus.
•    Bất hợp pháp, gây hiểu nhầm, phân biệt đối xử hoặc lừa đảo (hay hỗ trợ người khác dùng Lotus theo cách như vậy).
•    Bạn không có quyền chia sẻ.
•    Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn đăng nội dung chứa nhạc mà người khác sở hữu, nội dung của bạn có thể bị chặn hoặc bị chủ sở hữu yêu cầu gỡ nếu việc bạn sử dụng bản nhạc đó không được cho phép.

-    Bạn không được tải lên virus hoặc mã độc hại, sử dụng dịch vụ để gửi spam hay làm bất cứ điều gì khác có thể vô hiệu hóa, làm quá tải, can thiệp hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường, tính toàn vẹn, quá trình vận hành hoặc giao diện của các dịch vụ, hệ thống.

3.    Quyền lợi và trách nhiệm của người dùng Mạng Xã Hội Lotus

-    Được sử dụng dịch vụ của Chúng tôi phù hợp với theo quy định của pháp luật. 
-    Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Khi sử dụng Mạng Xã Hội Lotus, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân, riêng tư của bạn được bảo vệ bằng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, các phần mềm và quy trình quản lý an toàn, an ninh thông tin của Lotus, ngăn chặn sự truy nhập bất hợp pháp.
-    Được quyền yêu cầu Lotus hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn khi sử dụng dịch vụ; Yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ, …
-    Cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.
-    Chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. Lotus không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng tiết lộ, chia sẻ mật khẩu cho bên thứ ba hoặc không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin khi truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên môi trường internet. Bạn phải thông báo ngay cho Lotus về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. 
-    Khi phát hiện ra lỗi của Lotus hoặc bất cứ hành vi vi phạm nào của thành viên khác trên Lotus, hãy thông báo cho Chúng tôi qua email hoặc gọi điện cho Chúng tôi;
-    Khi đồng ý sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, bạn phải chấp hành, tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội Lotus. Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ hay xây dựng quy chế mới. Bạn cũng đồng ý rằng Lotus có quyền kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ những thông tin, hình ảnh hay thông tin mà bạn cung cấp cho Lotus để bảo đảm bảo những thông tin, hình ảnh được đăng tải phù hợp với Điều khoản này, Chính sách nội dung và quy định của pháp luật.
-    Không sử dụng Dịch vụ vào các mục đích bất hợp pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.

4.    Quyền và trách nhiệm của Mạng Xã Hội Lotus
-    Được quyền cung cấp dịch vụ Mạng Xã Hội Lotus theo phạm vi cung cấp dịch vụ và quy định pháp luật.
-    Thiết lập biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý hoạt động, công khai những quy định, thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ quản lý mạng xã hội; Được quyền yêu cầu người dùng dịch vụ tuân thủ, chấp hành các yêu cầu của Lotus.
-    Được quyền thu thập, lưu trữ các thông tin của thành viên theo quy định và phục vụ mục đích điều hành, chăm sóc và hỗ trợ thành viên.
-    Được quyền cung cấp các thông tin của thành viên mà không cần thông báo hoặc xin ý kiến thành viên theo yêu cầu pháp lý của cơ quan Nhà nước: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người dùng hoặc công chúng.
-    Được quyền kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ những nội dung không phù hợp theo quy định của Lotus và quy định pháp luật.
-    Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng phù hợp với phạm vi hoạt động và quy định pháp luật;
-    Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang chủ của mạng xã hội; 
-    Niêm yết công khai quy định và biện pháp xử phạt tại website. Xử lý nghiêm minh đối với những thành viên có hành vi, nội dung thông tin không phù hợp với quy định của Lotus và quy định pháp luật;
-    Thiết lập hệ thống kỹ thuật, phần mềm, quy trình đảm bảo an toàn, an ninh cho Lotus nói chung và bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử  dụng nói riêng;
-    Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn cho người dùng khi sử dụng dịch vụ; Giải quyết những yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ, hoặc những ngăn chặn loại bỏ hành vi, nội dung ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của thành viên khác,…
-    Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng, tuy nhiên Chúng tôi chỉ hỗ trợ, tiếp nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin đầy đủ, trung thực và chính xác.
-    Khi phát hiện hoặc nhận được tố cáo về những sai phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này hoặc quy định pháp luật, Chúng tôi có toàn quyền và có trách nhiệm chấm dứt, khóa tài khoản và/hoặc trích xuất, cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết (nếu thấy cần thiết) mà không cần thông báo hay cần sự đồng ý của người dùng và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người dùng.

5.    Cơ chế xử lý vi phạm của người dùng

Nếu bạn vi phạm Điều khoản này, Chính sách nội dung hoặc các chính sách khác mà Lotus áp dụng, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, Chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các Dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các hành vi vi phạm mà Lotus có thể áp dụng để xử lý hành vi vi phạm của người dùng là:
-    Hình thức xử phạt 1: Cảnh cáo, nhắc nhở áp dụng cho các trường hợp hành vi vi phạm lần đầu, tính chất không nghiêm trọng.
-    Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản từ 7 đến 30 ngày tùy mức độ nghiêm trọng đối với các hành vi:
-    Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa vĩnh viễn áp dụng đối với các hành vi sau:                   
-    Hình thức xử phạt bổ sung: Áp dụng khi thành viên bị xử phạt theo hình thức khóa tài khoản: Thông báo công khai trên toàn bộ hệ thống của www.lotus.vn

Trường hợp hành vi vi phạm của bạn chưa được quy định trong Điều khoản này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Lotus sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt mà Lotus cho là hợp lý.

6.    Các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng

-    Dịch vụ Mạng Xã Hội Lotus cho phép người sử dụng đăng tải, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung, bao gồm các hình ảnh, clip. Tuy nhiên Chúng tôi không đảm bảo những thông tin người sử dụng đăng lên, chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn chính xác, an toàn, không chứa đựng các rủi ro về thông tin
-    Khi sử dụng đăng tải nội dung lên Lotus, bạn đã hoàn toàn trao cho Lotus chấp thuận không độc quyền đối với sản phẩm sở hữu trí tuệ theo đó Lotus có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu với quyền sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, sao chép, chỉnh sửa, tạo mới dựa trên dịch, trao đổi, phát hành, biểu diễn, trưng bày và quảng bá, phân phối những nội dung của bạn. Các quyền bạn đồng ý cấp theo Điều khoản này được giới hạn cho mục đích vận hành, quảng bá Mạng Xã Hội Lotus. Chấp thuận đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ mà bạn cấp cho Chúng tôi vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn không còn sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
-    Bạn phải đảm bảo các nội dung bạn đăng tải lên mạng xã hội không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng dịch vụ của mạng xã hội không có nghĩa là bạn được sử dụng những nội dung mà bạn truy cập được.
-    Trên nội dung của mạng xã hội có thể xuất hiện link của website, biểu tượng của website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Chúng tôi. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của website liên kết hoặc điểm đến nào mà người dùng đã truy cập.    

7.    Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

7.1.    Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa người dùng và Lotus
-    Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có sẽ được Chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho Chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ mà Chúng tôi niêm yết trên trang chủ của Lotus. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi qua email mà bạn đã đăng ký sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. 
-    Nếu bạn khiếu nại, khiếu kiện Chúng tôi đến các cơ quan chức năng thì Chúng tôi sẽ tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ phức tạp, Chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng

7.2.    Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa người dùng với tổ chức, cá nhân khác
-    Chúng tôi không thể và không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà người dùng chia sẻ trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên Chúng tôi có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời bạn hãy gửi cho Chúng tôi biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì Chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.
-    Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tố chức thông qua các cơ quan pháp luật thì Chúng tôi chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và Chúng tôi sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.


8.    Quyền sở hữu trí tuệ trên Lotus

Chúng tôi tôn trọng các quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả của các bên liên quan và Chúng tôi cũng mong muốn bạn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các nội dung này. Chúng tôi không cho phép các hoạt động xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên các dịch vụ của Chúng tôi. Vì vậy, khi Chúng tôi phát hiện hoặc có cơ sở để cho rằng nội dung bạn đăng tải vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và/hoặc các trách nhiệm của người dùng theo Điều khoản này, Chúng tôi có quyền ngay lập tức gỡ bỏ nội dung đó trên Lotus mà không cần thông báo cũng như chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc gỡ bỏ này, kèm theo đó tùy từng trường hợp Chúng tôi sẽ quyết định việc tạm đình chỉ hay xóa bỏ tài khoản của bạn. 
Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép, vi phạm những quy định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng liên hệ Chúng tôi cùng những chứng cứ chứng minh việc vi phạm để từ đó Chúng tôi đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

Bên cạnh đó, Chúng tôi giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép bạn sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên dịch vụ và các sản phẩm trí tuệ khác của Lotus. Đồng nghĩa với điều này, bạn đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh Lotus để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng... dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của mà không được sự cho phép của Chúng tôi.

9.    Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Mạng Xã Hội Lotus hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người dùng. Chúng tôi tạo môi trường cho người dùng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của người dùng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi người dùng mạng xã hội. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của Chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Lotus.

10.    Sửa đổi, bổ sung
Các điều khoản tại Điều khoản này có thể được Chúng tôi sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới bạn. Những thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được Chúng tôi công bố trên website www.lotus.vn.

 

CHÍNH SÁCH NỘI DUNG

Chính sách nội dung của chúng tôi được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu tạo ra một nơi để mọi người biểu đạt và bày tỏ ý kiến một cách cởi mở về những vấn đề quan trọng với họ, trên nguyên tắc phục vụ cho lợi ích của cộng đồng và tuân thủ các quy chuẩn về đạo đức, quy định của pháp luật.
Mặc dù luôn ưu tiên cam kết bảo vệ quyền tự do biểu đạt, tuy nhiên, chúng tôi xây dựng Chính sách này để quản lý và phát triển các hình thức nội dung một cách phù hợp và đảm bảo sự tuân thủ. 

1.    Các thông tin cấm đăng tải chia sẻ, trao đổi
-    Thông tin chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
-    Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.
-    Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
-    Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
-    Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
-    Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.
-    Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
-    Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
-    Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
-    Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
-    Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
-    Thông tin có tính chất gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại đến trẻ em và quyền trẻ em

2.    Đối với các hành vi phạm tội và bạo lực:
2.1.    Các hành vi bạo lực, gây phẫn nộ:

Các nội dung bị gỡ:
-    Nội dung đe dọa có thể dẫn đến cái chết (và các hình thức khác của hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao).
-    Nội dung đe dọa gây ra thương tích nghiêm trọng và thừa nhận hành vi bạo lực đã xảy ra trước đây đối với người bình thường.
-    Hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng vũ khí nếu có bằng chứng về mục tiêu là làm trọng thương hoặc giết người
-    Cung cấp hướng dẫn về cách chế tạo hoặc sử dụng thuốc nổ.
-    Bất kỳ nội dung nào có chứa tuyên bố thể hiện ý định, lời kêu gọi hành động, tuyên bố thể hiện điều kiện/mong muốn hoặc ủng hộ hành vi bạo lực.
-    Tuyên bố thể hiện ý định hoặc sự ủng hộ, lời kêu gọi hành động hay tuyên bố thể hiện điều kiện/mong muốn mang vũ khí đến địa điểm nào đó.

2.2.    Các cá nhân và tổ chức nguy hiểm:
Các nội dung sau đây sẽ bị gỡ: Nội dung ca ngợi, ủng hộ cho các cá nhân, tổ chức nguy hiểm bao gồm nhưng không giới hạn trong các đối tượng sau:
-    Cá nhân và tổ chức khủng bố;
-    Tổ chức thù ghét;
-    Tổ chức tội phạm;
-    Hành vi bạo lực với nhiều nạn nhân và kẻ giết người nhiều lần;
-    Hệ tư tưởng gây thù ghét. Ví dụ như: Chủ nghĩa phát xít Đức; Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc …
Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cho phép nội dung có thể vi phạm chính sách này khi nội dung đó được xác định là mang tính châm biếm. Nội dung sẽ chỉ được cho phép nếu các thành phần vi phạm của nội dung này bị châm biếm hoặc quy cho thứ gì đó/người khác để chế giễu hay chỉ trích.

2.3.    Các hành vi cổ xúy tội ác hoặc các hành vi vi phạm pháp luật:
Các nội dung sau đây bị cấm đăng tải:
-    Gây hại cho mọi người:
•    Nội dung tiết lộ danh tính hoặc vị trí liên quan đến bất kỳ ai được cho là có thể gặp rủi ro khi bị tiết lộ;
•    Nội dung làm lộ thân phận bí mật của người thi hành công vụ.
•    Quấy rối người khác bằng cách khai báo giả về họ với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.
•    Mô tả, cổ xúy, tán thành hoặc khuyến khích tham gia vào một thử thách lan truyền chứa rủi ro cao.
-    Gây hại cho tài sản::
•    Cố ý phá hoại thắng cảnh hoặc di tích.
•    Tấn công với ý định nhằm chiếm đoạt miền, làm gián đoạn hoặc sụp đổ hệ thống mạng, đòi tiền chuộc hoặc giành quyền truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu.
•    Hành vi trộm cắp cũng như các phát biểu tán thành hành vi trộm cắp do bên thứ ba gây ra.

2.4.    Các nội dung về hàng hóa, dịch vụ bị cấm
Các nội dung bị cấm đăng tải:
-    Mua, bán, trao đổi súng, các bộ phận của súng, đạn dược, chất nổ hoặc các phương thức cải tiến làm tăng khả năng sát thương;
-    Ma túy, cần sa và các chất gây nghiện bị cấm khác: mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin. 
-    Hóa chất, khoáng vật cấm: mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin.
-    Các loài có nguy cơ tuyệt chủng (động thực vật hoang dã): săn bắn, mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin.
-    Đánh bạc.
-    Người, các bộ phận cơ thể người: mua, bán, trao đổi.

2.5.    Các hành vi gian lận và lừa đảo:
Các nội dung sẽ cấm đăng tải:
-    Lừa đảo người khác để thu về lợi ích tài chính hoặc lợi ích cá nhân thông qua: Lừa đảo đầu tư hoặc tài chính; Lừa đảo bằng danh tính giả; Lừa đảo về sản phẩm hoặc phần thưởng:
-    Tham gia và cấu kết cùng người khác để thu về lợi ích tài chính hoặc lợi ích cá nhân theo phương thức gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn: Tạo, bán hoặc mua giấy tờ giả/giả mạo, tiền hoặc phiếu giảm giá giả, chứng chỉ giáo dục và chứng chỉ nghề giả/giả mạo; Rửa tiền; Hình thức gian lận thẻ tín dụng và mua hàng hóa/tài sản bằng thông tin tài chính đã lấy cắp; Giao dịch, bán hoặc mua thông tin cá nhân.

3.    Các nội dung phản cảm
3.1.    Ngôn từ gây thù ghét

a.    Các nội dung sau đây không được đăng tải:
•    Lời nói hoặc thái độ ủng hộ bạo lực dưới dạng văn bản/hình ảnh;
•    Lời nói hoặc hình ảnh xúc phạm nhân phẩm dưới dạng so sánh, khái quát hóa hoặc tuyên bố chê trách về tư cách (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh); Các tuyên bố phủ nhận sự tồn tại.
•    Những sự so sánh, khái quát hóa hoặc tuyên bố về hành vi (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh) được xác định là mang tính xúc phạm nhân phẩm.
•    Những lời lẽ nhục mạ khác, được định nghĩa là:
+    Lời lẽ dè bỉu, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự vô dụng, vô năng.
+    Lời lẽ đề cao/hạ thấp một đặc điểm của người/nhóm người này;
+    Lời lẽ về việc đi ngược với chuẩn tắc, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự lập dị, khác thường.
•    Lời lẽ thể hiện sự khinh miệt, thù ghét (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh).
•    Lời lẽ thể hiện sự xua đuổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự không tôn trọng, không thích, không quan tâm
•    Lời lẽ thể hiện sự kinh tởm (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh).
•    Lời chửi rủa:
+    Gọi đối tượng đó bằng từ chỉ bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.
+    Lời lẽ hoặc cụm từ tục tĩu nhằm mục đích lăng mạ.
+    Lời lẽ hoặc cụm từ kêu gọi tham gia hoạt động tình dục hoặc tiếp xúc với bộ phận sinh dục, hậu môn, phân/nước tiểu.
•    Hành vi cô lập dưới dạng lời kêu gọi hành động, tuyên bố thể hiện ý định, mong muốn hoặc điều kiện hay tuyên bố tán thành/ủng hộ hành vi cô lập.
•    Hành vi tẩy chay dưới dạng lời kêu gọi hành động, tuyên bố thể hiện ý định, mong muốn hoặc điều kiện hay tuyên bố tán thành/ủng hộ hành vi tẩy chay.

3.2.    Nội dung bạo lực và phản cảm
a.    Các nội dung không được đăng: 
Hình ảnh về người thật
Video có hình ảnh người hoặc xác chết trong bối cảnh không liên quan đến y tế nếu mô tả: 
-    Sự phân thây.
-    Cơ quan nội tạng nhìn thấy được; cơ thể bị phân hủy một phần.
-    Người bị đốt thành than hoặc đang bốc cháy.
-    Nạn nhân của hành vi ăn thịt người.
-    Hành vi cắt cổ.
Các buổi phát trực tiếp cảnh tử hình một người
Hình ảnh về động vật
Những nội dung liên quan đến động vật như sau:
-    Video mô tả cảnh con người giết động vật nếu không có ngữ cảnh rõ ràng về việc săn bắn, sản xuất, chuẩn bị, chế biến, tiêu thụ thực phẩm.
-    Hình ảnh động vật tấn công lẫn nhau, trong đó hiển thị nội tạng hoặc cảnh cơ thể không tái sinh được bị phân thây, trừ khi trong bối cảnh thiên nhiên hoang dã.
-    Hình ảnh con người tra tấn hoặc ngược đãi động vật còn sống.
-    Hình ảnh động vật có vết thương hoặc vết cắt làm lộ nội tạng hay cho thấy hành vi phân thây.
3.3.    Ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục

4.    Các hành vi bị cấm khác
Người dùng không được thực hiện các hành vi sau:
-    Đăng, chia sẻ, tương tác với nội dung hoặc tạo tài khoản, Nhóm, Trang, Sự kiện hay các tài sản khác, theo cách thủ công hay tự động, ở tần suất liên tục.
-    Cố bán, mua hoặc trao đổi (dù thành công hay không) các quyền sử dụng trang web, lượt tương tác hay tính năng sản phẩm, chẳng hạn như tài khoản, vai trò quản trị viên, quyền đăng, Trang, Nhóm, lượt thích, …
-    Yêu cầu hoặc tuyên bố rằng người dùng phải tương tác với nội dung (ví dụ: thích, chia sẻ) trước khi họ có thể xem hoặc tương tác với nội dung đã hứa hẹn.
-    Khuyến khích việc thích, chia sẻ, theo dõi, nhấp hoặc sử dụng các ứng dụng hay trang web trên cơ sở sai sự thật, chẳng hạn như:
•    Đưa ra các dịch vụ hoặc chức năng không có thật hoặc không tồn.
•    Không chuyển hướng đến nội dung đã hứa hẹn 
•    Cách sử dụng URL mang tính lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm, được xác định là:
+    Kỹ thuật che giấu: Hiển thị nội dung khác cho người dùng Lotus cũng như công cụ hoặc trình thu thập dữ liệu của Lotus.
+    Nội dung gây hiểu nhầm: Nội dung chứa liên kết hứa hẹn một loại nội dung nào đó nhưng thực chất lại chuyển người dùng đến một nội dung hoàn toàn khác.
+    Hành vi chuyển hướng mang tính lừa đảo: Trang web yêu cầu người dùng thực hiện một hành động (ví dụ: vượt qua thử thách hình ảnh xác thực, xem quảng cáo, nhấp vào đây) thì mới được xem nội dung trang đích mong muốn, vậy nhưng tên miền của URL lại thay đổi sau khi người dùng thực hiện hành động đó.
+    Biện pháp kiểm soát truy cập yêu cầu mọi người thích/chia sẻ: Trang đích yêu cầu người dùng thích, chia sẻ hoặc tương tác với nội dung thì mới có quyền truy cập vào nội dung.
+    Chức năng của trang đích mang tính lừa đảo: Trang web có giao diện người dùng gây hiểu nhầm, dẫn đến việc mọi người vô tình truy cập vào trang web đó.
+    Chiếm quyền điều khiển URL: Một trang web bên ngoài mạo danh thương hiệu hay dịch vụ uy tín bằng cách sử dụng tên, miền hoặc nội dung có lỗi đánh máy, lỗi chính tả hay các phương thức khác để giả mạo các thương hiệu nổi tiếng bằng cách sử dụng một trang đích giống với trang web đáng tin cậy khác để gây hiểu nhầm cho khách truy cập.
+    Các hành vi khác về cơ bản tương tự những hành vi nêu trên.

TOP