Bài toán Token Token là hệ thống “năng lượng” mà những người tham gia sản xuất, tiêu thụ nội dung được hưởng. Token có thể dùng cho nhiều việc như:

· Boost nội dung của mình đến nhiều người hơn

· Tham gia ủng hộ cho nội dung giá trị

· Tham gia vào nền kinh tế token

· Quy đổi ra voucher, coupon giảm giá

Thách thức

Hệ thống
· DAU ~ 1M (lượng người truy cập 1 ngày, và ngày càng tăng lên)
· Action ~ 15M/ngày (lượng tương tác lớn, đồng thời)
· Dữ liệu lịch sử tạo và giao dịch token lớn
Người dùng cần:
· Sau khi thực hiện thao tác xong thì cần thấy token thay đổi ngay (dưới 2s)
· Token được tính đúng theo quy chế, được cộng trừ chính xác, không nhầm lẫn, tạo độ tin cậy
· Tra soát và cảnh báo cho người dùng và quản trị viên tức thời
Kỹ thuật:
· Tính chịu lỗi cao (HA, up time >99.9%)
· Đảm bảo độ chính xác trong các giao dịch đạt 99.9% ( có cơ chế cảnh báo khắc phục giao dịch lỗi )
· Phát hiện các action fraud nhanh và chính xác
· Phát hiện fraud theo nhiều tiêu chí

» Theo thiết bị, vị trí
» Dựa vào level user - user mới, user cũ
» Thay đổi theo các action tạo token khác nhau

· Lưu trữ và hiển thị lịch sử token theo nhiều metrics
· Các report thống kê để kiểm soát token trong hệ thống, giúp người quản lý theo dõi chặt chẽ lượng token sinh ra và còn lại trong hệ thống
· Sẵn sàng cho việc mở rộng công thức tính token theo các tiêu chí mới
· Cơ chế thu hồi token khi phát hiện spam. vi phạm bản quyền...

Kiến trúc

Xử lý dữ liệu song song
Phân nhỏ database (Mysql)

Các bài toán của Lotus

Bài toán Token
Token là hệ thống “năng lượng” mà những người tham gia sản xuất, tiêu thụ nội dung được hưởng....
Tìm hiểu thêm »
Bài toán GateWay & Authentication
Gateway là cổng kiểm soát giao tiếp từ client đến hệ thống backend của Lotus VietNam
Tìm hiểu thêm »
Feed Personalization
Feed Personalization là hệ thống cá nhân hoá thông tin cho người dùng. Lựa chọn các thông tin phù hợp, đúng sở thích...
Tìm hiểu thêm »
Cơ chế Offline và Ranking trên Client
Response nhanh; Người dùng có thể tương tác cả khi offline; Người dùng không phụ thuộc vào tốc độ mạng...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán an toàn mạng
Phát hiện các nội dung xấu và nội dung không được phép như nội dung người lớn, 18+
Tìm hiểu thêm »
Bài toán bảo vệ bản quyền
Là bài toán phát hiện các nội dung vi phạm bản quyền: Sao chép, sử dụng các nội dung về hình ảnh, text, video, audio...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán tối ưu quảng cáo
Tối ưu hiệu suất quảng cáo, phân tích phù hợp sở thích người dùng với nội dung quảng cáo, phân tích phù hợp nội dung...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán Logging Tracking & Analytics data
Bài toán phân tích hành vi người dùng, phân tích các chỉ số tương tác với app, đưa ra các chỉ số đánh giá app, đánh giá...
Tìm hiểu thêm »
TOP