Cài đặt Lotus đối với hệ điều hành Android và IOS

1. Đối với hệ điều hành Android
- Tải ứng dụng Lotus qua CH Play trên màn hình điện thoại


- Tìm kiếm ứng dụng theo từ khóa “Lotus” hoặc từ khóa đầy đủ “Lotus – Mạng Xã Hội”, click vào biểu tượng tương ứng phía dưới


- Nhấp “Cài đặt” để tải ứng dụng về

 

 


- Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấp “Mở” để mở ứng dụng.

 

 

 

 Hoặc có thể mở ứng dụng từ biểu tượng Lotus ở màn hình chính.

 

2. Đối với hệ điều hành IOS
- Tải ứng dụng Lotus qua App Store trên màn hình điện thoại


- Nhấp vào mục tìm kiếm ở góc dưới bên phải màn hình


- Tìm kiếm ứng dụng theo từ khóa “Lotus” hoặc từ khóa đầy đủ “Lotus – Mạng Xã Hội

- Chọn “Nhận” hoặc chọn biểu tượng đám mây để tải ứng dụng về.

 

- Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấp “Mở” để mở ứng dụng.


 

Hoặc có thể mở ứng dụng từ biểu tượng Lotus ở màn hình chính.

TOP