My keng là gì?

Tính năng Notification hoạt động khi bạn ấn chuông theo dõi quan tâm đến 1 tài khoản nào đó trên nền tảng Mạng Xã Hội Lotus.
 

TOP