Kiếm Token như thế nào?

Token sẽ được sinh ra khi bạn thực hiện các hoạt động liên quan đến nội dung và tương tác trên mạng xã hội Lotus theo các hình thức:  
- Đọc, nghe, xem, bình luận, đánh giá nội dung
- Chia sẻ nội dung và tạo ra lượt xem của chia sẻ đó
- Tạo ra nội dung và nội dung đó có lượt xem.
- Các hình thức nhận Token khác: sẽ tiếp tục được đưa lên nền tảng Lotus trong thời gian tới.
 

TOP