Làm sao để sở hữu "Tích xanh"? 

Để nhận được dấu định danh các nhà sáng tạo nội dung sẽ gửi email đăng ký về hòm thư: partnership.viva@vccorp.vn.

Để đăng ký dấu định danh, nhà sáng tạo nội dung cần chứng minh là chủ sở hữu tài khoản, có nhiều người theo dõi trên Mạng xã hội Lotus và cần được xác thực để đảm bảo uy tín trong quá trình hoạt động.

Lotus sẽ đánh giá và quyết định cấp dấu định danh qua quá trình gây dựng page, nội dung của page xây dựng, sự đặc sắc và sáng tạo của nội dung và tầm ảnh hưởng của từng nhà sáng tạo nội dung.

TOP