Đăng nhập tài khoản trên app kiểu gì?

ViệtID là hệ thống Login chung cho tất cả sản phẩm của VCCorp, bao gồm cả Lotus. Do vậy, nếu bạn đã có tài khoản ViệtID và sử dụng tài khoản đó để đăng nhập Lotus thì tài khoản đó mặc định đã tồn tại. Thông tin cá nhân của bạn cũng được mặc định cập nhật trên tài khoản Lotus.
Nếu bạn đã có tài khoản ViệtID, hãy nhập tài khoản sau đó nhấp “Tiếp tục”. 

 

 

Đối với tài khoản đã cài đặt mật khẩu, bạn nhập mật khẩu sau đó nhấp “Tiếp tục”.


Đối với tài khoản không cài đặt mật khẩu, bạn sẽ xác nhận đăng nhập bằng mã OTP Đăng nhập được gửi qua số điện thoại hoặc email. Chỉ cần nhập mã OTP Đăng nhập và nhấp “Tiếp tục” là bạn đã đăng nhập thành công tài khoản Lotus của mình.
Lưu ý: Mã OTP Đăng nhập sẽ thay đổi tương ứng với mỗi lần đăng nhập.
 

TOP