Token có thể mua bán không?

Token không phải là tiền và không được mua bán trên nền tảng Lotus.
- Lotus không bán Token đổi lấy tiền. Người dùng không thể mua Token từ Lotus.
- Token không thể mua bán, trao đổi bằng tiền trên nền tảng Lotus.
- Token chỉ có giá trị trong phạm vi nền tảng Lotus, không có giá trị bên ngoài nền tảng Lotus.
- Lotus không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch token nào phát sinh bên ngoài nền tảng Lotus.

TOP