Viết bài theo định dạng Photo gallery như thế nào?

Khi bạn lựa chọn bài viết theo định dạng “Photo Gallery”, hệ thống sẽ chuyển sang trang viết bài theo Photo Gallery.
Photo Gallery là dạng bài viết theo danh sách hình ảnh với bố cục trình bày chỉ có tại Lotus.
Một bài viết dạng Photo Gallery sẽ bao gồm: Danh sách Photo (tối thiếu là 6 Photo), Tên Gallery, Mô tả (không bắt buộc).

- Bạn đăng ảnh và lựa chọn bố cục ở khung bên trái. Hiện tại, Lotus hỗ trợ hai kiểu bố cục là Mặc định và Photo Journal.
- Bạn nhập tên Gallery và thêm mô tả ở khung bên phải.
- Sau khi hoàn thành, bạn click “Chia sẻ” để đăng bài ngay.
Giờ đây, bạn có thể lựa chọn đăng một bài Photo Gallery với nhiều tấm ảnh được sắp xếp theo bố cục đẹp mắt và đầy tính nghệ thuật.
 

TOP