Token là gì?

Token là đơn vị năng lượng trên mạng xã hội Lotus, được sinh ra từ các hoạt động của người sử dụng người sử dụng. Những nội dung hay sẽ được lan tỏa đến nhiều người dùng và sinh ra token tương đương với mức độ lan tỏa của nội dung, đây cũng là cách thể hiện sự quan tâm của cộng đồng với người tạo ra nội dung hay qua hình thức trao tặng danh hiệu và một số tính năng khác đang được Lotus phát triển.

TOP