Thay đổi mật khẩu (App)

Thay đổi mật khẩu (App)
Để thay đổi mật khẩu, bạn nhấp vào mục “Cá nhân” trên giao diện Lotus. 

 

- Tại giao diện Trang cá nhân, nhấp vào biểu tượng cài đặt  ở góc trên cùng bên phải màn hình


- Tại giao diện “Cài đặt”, nhấp vào mục “Quản lý mật khẩu

 


- Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, sau đó nhấp “Đặt lại” để hoàn tất việc đổi mật khẩu mới.

 

Hoặc, bạn có thể click “Tôi muốn thêm mật khẩu” để thêm mật khẩu cho tài khoản, thuận tiện đăng nhập vào lần sau. 

Nhập mật khẩu là một dãy từ 6 ký tự trở lên, sau đó nhấp “Thêm” để hoàn tất việc thêm mật khẩu.
Như vậy chỉ với một vài bước đơn giản, bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký và truy cập thẳng mạng xã hội Lotus với tài khoản mới. 


  

 

TOP