Làm thế nào để bài viết không phạm quy?

Lotus là mạng xã hội của người Việt, là nền tảng để cộng đồng khám phá, đăng tải và chia sẻ thông tin từ tất cả các nguồn tin hợp pháp, chính thống và trung thực trên Internet.

Vì vậy, bạn cần tuân thủ các quy định về đăng tải, chia sẻ nội dung để đảm bảo bài viết không phạm quy, tránh phải nhận các hình thức xử lý từ Lotus:

- Không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

- Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

- Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.

- Không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Dân tộc Việt Nam.

- Không gây gổ và sử dụng những lời lẽ, thái độ xúc phạm cá nhân hay tập thể trên cộng đồng Lotus.

- Không thực hiện các hành vi có tính chất Spam bao gồm nhưng không giới hạn như bình luận, loan tin, nhắn tin…

- Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

- Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.

- Không đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của Thành Viên khác trên Lotus. Không gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của NSD khác.

Lotus và những người ủy quyền của Lotus giữ quyền xử lý bao gồm nhưng không giới hạn như loại bỏ bất kỳ nội dung đăng tải không hợp lệ hay vi phạm các quy định, tiêu chuẩn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.

Để biết thêm thông tin về các quy định sử dụng Mạng xã hội Lotus, bạn có thể tham khảo thêm tại

- Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

- Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.

- Không đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của Thành Viên khác trên Lotus. Không gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của NSD khác.

Lotus và những người ủy quyền của Lotus giữ quyền xử lý bao gồm nhưng không giới hạn như loại bỏ bất kỳ nội dung đăng tải không hợp lệ hay vi phạm các quy định, tiêu chuẩn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.

Để biết thêm thông tin về các quy định sử dụng Mạng xã hội Lotus, bạn có thể tham khảo thêm tại https://lotus.vn/portal/quy-dinh-cung-cap-va-su-dung.html

TOP